HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1975-10-10 så har HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona och det finns fler verksamheter som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona så kan man gör det genom att posta ett brev till Slottsg. 2, 261 31, Landskrona. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona så kan ni göra det på 0418-449600.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Cernec, Alenka som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Christiansson, Östen Jan-Inge som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Landgren, Björg Lilian som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson, Conny Jan-Börje som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson, Jan Erik som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Erik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamotTruedsson, Karin Gunn-Britt som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Åsberg, Hans Ingvar Christer som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Alm, Rolf Bertil Kenneth som är född 1946 och har titeln SuppleantLandgren, Claes Conny som är född 1955 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Landgren, Björg Lilian -Martinsson, Conny Jan-Börje -Truedsson, Karin Gunn-Britt -Åsberg, Hans Ingvar Christer .

HSB Bostadsrättsförening Stranden i Landskrona har 716406-7402 som sitt organisationsnummer.