HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Landskrona så är HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Landskrona arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Landskrona och i Skåne län. Redan 1977-12-29 så skapades HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona och verksamheten är har F-skattsedel HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona har haft det sedan 1994-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

716406-8384 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Landskrona.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona så går det att nå dem via telefon på 0418-25320 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Dino Giribaldi, Ingvar Eriksson, Lennart Jönsson och Glenn Ekvall, två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Drottningen i Landskrona är Ekvall, Glenn Ingvar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Bert Ingvar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Leif Helge Staffan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Giribaldi, Dino som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Per-Olof som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Gösta Lennart som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Eva-Marie Christina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ronny Kennet som är född 1951 och har titeln Suppleant, Hall, Elisabeth Zorica som är född 1966 och har titeln Suppleant.