HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona är ett av många verksamheter som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1985-08-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Slottsg. 2 C, 261 31, Landskrona. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Landskrona arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Maj Birgitta -Kohfeldt, Herbert Friedrich Wilhelm -Månsson, Knut Leif Åke -Nylander, Ingmar Ronny Langford.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona och det är följande personer, Andersson, Maj Birgitta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Erling Harris som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Knut Leif Åke som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nylander, Ingmar Ronny Langford som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Kohfeldt, Herbert Friedrich Wilhelm som är född 1924 och har titeln Suppleant, Olsson, Christel Lena Elisabeth som är född 1957 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Törnrosen i Landskrona är 716407-3186.