HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1987-01-09 så har HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona och det finns fler bolag som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona så kan man gör det genom att posta ett brev till Ekebygården 6, 261 61, Landskrona. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona så kan ni göra det på 0418-17674.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Blomberg, Ulf Göran Roger som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ek, Lisbeth Janet som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Maria Charlotte som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Per-Olof som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Erik Gunnar Martin som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Jeanette som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Bengt Olof Ingvar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Sidenmark, Helene som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Ida Els-Marie som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotThomsen, Kevi Thomas som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blomberg, Ulf Göran Roger -Jakobsson, Maria Charlotte -Lindqvist, Erik Gunnar Martin -Persson, Bengt Olof Ingvar .

HSB Bostadsrättsförening Spelmansgården i Landskrona har 716438-4104 som sitt organisationsnummer.