HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1991-02-04 så har HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona och det finns fler företag som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Albin, Bo Ingvar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Tord Håkan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Appeltofft, Ulf Joakim som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Alf Magne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bertil Johan Ingmar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lennart Evald som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotSomfai, Eva som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Albin, Bo Ingvar -Appeltofft, Ulf Joakim -Nilsson, Bertil Johan Ingmar -Persson, Lennart Evald .

HSB Bostadsrättsförening Runstenen i Landskrona har 716439-3840 som sitt organisationsnummer.