HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv är ett företag som finns i Landskrona. I HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv finns det lite olika personer som är förknippade och det är Håkansson, Bo Kenneth som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Anna Ulrika som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Nils Einar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven-Åke Eilert som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörngård Thulin, Kjerstin Maria E som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Evie Ingalill Marianne som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Ebbe Valdemar som är född 1929 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv är ett av många företag som finns i Skåne län och Landskrona arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jönsson, Anna Ulrika -Jönsson, Nils Einar -Nilsson, Sven-Åke Eilert -Sörngård Thulin, Kjerstin Maria E

HSB Bostadsrättsförening Bygården i Svalöv har 716439-4020 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.