Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona

Skåne län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Landskrona och Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona är ett av dem. Statusen för Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona är att Bolaget är aktivt.

Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona är ett Ekonomisk förening och skapades 1964-01-15. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Landskrona där företaget finns i jobbar för att företag som Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona ska trivas.

I Landskrona så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: * Att förvalta fastigheten kv Cellon tomt nr 8 innehållande central värmeanläggning. Centralvärmeanläggningen är avsedd att be: tjäna fastigheterna kv Cellon tomt nr 1-7 och 9-27, kv Flygeln tomt nr 1-13, kv Fagotten tomt nr 1-14, kv Flöjten tomt nr 1-5 och kv Trumpeten tomt nr 1-9. * Att driva erforderlig verksamhet för att förse samtliga fastig- heter med värme och varmvatten * Att via kabel förmedla TV-program till medlemmarna, samt att utöva härmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona inte är momsregistrerat.

Idag är Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona och det finns flera företag som är det idag i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bondesson, Alf Erik Bonde -Lantz, Kurt Olof Clifford.

De som är på något sätt har med Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona är Bondesson, Alf Erik Bonde som är född 1946 och har titeln Extern firmatecknare, Ciarma, Lars-Erik Valter Mikel som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Git Ann-Christin som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Lantz, Kurt Olof Clifford som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Hans Göran Mikael som är född 1958 och har titeln Suppleant, BONDESSONS REDOVISNINGSBYRÅ HANDELSBOLAG som är född och har titeln RevisorLarsson, Eva Ingrid Annika som är född 1970 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Ekonomiska Föreningen Östervång, Landskrona har 744000-0235 som sitt organisationsnummer.