HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1964-05-30 så har HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona varit registrerat och sedan 2007-02-15 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona och det finns fler verksamheter som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona så kan man gör det genom att posta ett brev till Skiftesv. 1 A, 261 53, Landskrona. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona så kan ni göra det på 0418-21009.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Dignert, Ralph Peter Michael som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Monica Agneta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnson, Carl-Erik Gustav som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Rolf Tord Ingmar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Sander, Hans Joakim som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallgren, Tommy Lennarth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Marika Charlotte som är född 1972 och har titeln Suppleant, Bengtsson, Erna Anita Lillemor som är född 1942 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dignert, Ralph Peter Michael -Johnson, Carl-Erik Gustav -Larsson, Rolf Tord Ingmar -Wallgren, Tommy Lennarth .

HSB Bostadsrättsförening Solskiftet i Landskrona har 744000-0490 som sitt organisationsnummer.