HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona

Skåne län

Information

744000-0532 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Landskrona som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona finns i.

HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona har varit registrerat sedan 1958-05-31 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona är och det finns flera bolag i Landskrona som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dedovic, Samira -Hallin, Jan Åke -Lindh, Sven Gunnar -Olsson, Lars Roland

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Slottsg. 2, 261 31, Landskrona

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Lanternan i Landskrona och det är Andersson, Sven Erling Harris som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Dedovic, Samira som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallin, Jan Åke som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindh, Sven Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Roland som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindh, Hans Daniel som är född 1983 och har titeln SuppleantMolin, Bill Ingmar Ragnar som är född 1946 och har titeln Suppleant,