HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona

Skåne län

Information

744000-0573 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Landskrona som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona finns i.

HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona har varit registrerat sedan 1960-12-31 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona är och det finns flera verksamheter i Landskrona som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindgren, Karl Erik Åke Ingemar -Smit, Irene Elisabeth -Svensson, Kjäll Ingvar -Wernberg, Roy Erik

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Slottsg. 2, 261 31, Landskrona

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Ganymedes i Landskrona och det är Larsen, Andréa som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Karl Erik Åke Ingemar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Smit, Irene Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Somfai, Eva som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kjäll Ingvar som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot, Wernberg, Roy Erik som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotBlunda, Lene som är född 1957 och har titeln Suppleant, Svensson, Greta Inga Lisa som är född 1924 och har titeln Suppleant,