HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona är en verksamhet som finns i Landskrona. I HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona finns det lite olika personer som är förknippade och det är Dedukic, Adnel som är född 1980 och har titeln Extern firmatecknare, Alexandersson, Gert Sonny som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Jan Erik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Moberg, Anna Teresia som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Anton Torvald som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyremark, Jan-Erik Kenneth som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Eva Elisabeth som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Gyllenros, Anders Torbjörn som är född 1973 och har titeln Suppleant, Sander, Hans Joakim som är född 1960 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona på telefon 0418-20104.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Landskrona arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alexandersson, Gert Sonny -Dedukic, Adnel -Moberg, Anna Teresia -Nyremark, Jan-Erik Kenneth

HSB Bostadsrättsförening Helgebröten i Landskrona har 744000-0599 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.