HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona är ett av många företag som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1957-06-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Stureg. 3 A, 261 32, Landskrona. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Landskrona arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersen Larsson, Lisbeth Anette -Apitzsch, Sabine Birgitta -Olsson, Göran Per-Arne -Somfai, Eva.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona och det är följande personer, Olsson, Göran Per-Arne som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Andersen Larsson, Lisbeth Anette som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Apitzsch, Sabine Birgitta som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Grip, Patrik Nils Olov Axel som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Jevdjenic, Zoran som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord, Cecilia Annika som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot.Somfai, Eva som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Christel Lena Elisabeth som är född 1957 och har titeln Suppleant, Rantala, Jenni Marit som är född 1967 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Sturegården i Landskrona är 744000-0607.