HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1959-05-30 så har HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona och det finns fler företag som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona så kan man gör det genom att posta ett brev till Slottsg. 2, 261 31, Landskrona. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona så kan ni göra det på 0418-449600.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Bengtsson, Jenny Anna Katarina som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Davidsson, Bertil Roland som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Filipovic, Marija som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Frank, Åsa Heléne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Karl Göran Lennart som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Anders Krister Matthias som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Jenny Anna Katarina -Filipovic, Marija -Frank, Åsa Heléne -Svensson, Karl Göran Lennart .

HSB Bostadsrättsförening Gunnaregården i Landskrona har 744000-0615 som sitt organisationsnummer.