HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Landskrona som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona finns. I Landskrona så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona så kan ni göra det genom att skicka er post till Slottsg. 2, 261 31, Landskrona men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0418-449600.

Landskrona arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona har idag 744000-0623 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Nils Alvar -Asp, Karin Elisabet -Larsson, Östen Erik -Sparre-Ulrich, Birthe är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Viljan i Landskrona så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nielsen, Aksel Jörgen som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Nils Alvar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Asp, Karin Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Birgit Johanne som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Östen Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Jan Melker som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotSparre-Ulrich, Birthe som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Leni Elisabeth som är född 1957 och har titeln Suppleant, Turesson, Wally Ingmarie som är född 1946 och har titeln SuppleantWikerberg, Ann-Margret som är född 1953 och har titeln Suppleant.