HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Landskrona och HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona är ett av dem. Statusen för HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona är att Bolaget är aktivt.

HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona är ett Bostadsrättsförening och skapades 1939-05-15. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Landskrona där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona ska trivas.

I Landskrona så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden samt att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona inte är momsregistrerat.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona och det finns flera verksamheter som är det idag i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, Rino Dehlin, Jan-Åke Lindström, Eva Nilsson och Eva Håkansson två i förening..

De som är på något sätt har med HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona är Dehlin, Carl Åke Rino som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Eva Kristina Bothilda som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Jan-Åke som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Eva som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Jan Melker som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Knut Martin Hugo som är född 1979 och har titeln SuppleantPersson, Solbritt Birgitta som är född 1956 och har titeln Suppleant, Wikerberg, Ann-Margret som är född 1953 och har titeln Suppleant, .

HSB:s Bostadsrättsförening Landora i Landskrona har 744000-0672 som sitt organisationsnummer.