HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Landskrona och HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-05-31. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Landskrona där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona ska trivas.

I Landskrona så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona och det finns flera bolag som är det idag i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göransson, Åsa Elisabeth -Jönsson, Jan Börje Herbert -Lamberg, Markku Jussi Samuli -Persson, Johan Daniel.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona är Göransson, Åsa Elisabeth som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Jan Börje Herbert som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Lamberg, Markku Jussi Samuli som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Johan Daniel som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikerberg, Ann-Margret som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörensson, Per Marcus som är född 1975 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Sågen i Landskrona har 744000-0722 som sitt organisationsnummer.