HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Landskrona som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona finns. I Landskrona så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona så kan ni göra det genom att skicka er post till Slottsg. 2, 261 31, Landskrona men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-2900713.

Landskrona arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona har idag 744000-0730 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dahl, Mirjam Karita Margareta -Persson, Bengt Roland -Stipic, Sylvia Eva Maria -Svensson, Ulf Bertil Göran är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Linden i Landskrona så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Persson, Bengt Roland som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Anna Louise som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Mirjam Karita Margareta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Caysa Lilette som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Stipic, Sylvia Eva Maria som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Ulf Bertil Göran som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotHallqvist, Elsa Gunborg som är född 1921 och har titeln Suppleant, .