Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 är ett av många verksamheter som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1943-02-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Landskrona arbetar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 och det är följande personer, Hallbeck, Anna-Lena som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallbeck, Rigmor Agneta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidén, Stefan Karl-Göran som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Claes Johan Magnus som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Reinhold-Asp, Beth Carin Sofi som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Ingrid Maj-Britt som är född 1930 och har titeln Suppleant.Oxenlid, Monica Elisabeth som är född 1950 och har titeln Suppleant, Persson, Lars-Göran som är född 1945 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Landskronahus nr 1 är 744000-1142.