Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona. Det finns flera verksamheter som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1968-09-02 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona och det finns fler verksamheter som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrig främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Anehem, Jenny Linnéa som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Budde, Jorun Sofie som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karl Axel som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Claes Johan Magnus som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Bo Valter som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Segerpalm, Janeth Annika Thérése som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamotStråmark, Sven Olov som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Oxenlid, Monica Elisabeth som är född 1950 och har titeln Suppleant, Seglert, Raya Pia Margareta som är född 1957 och har titeln SuppleantTorkar, Sylva Monica som är född 1962 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trädgården i Landskrona har 744000-1852 som sitt organisationsnummer.