HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Landskrona som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona finns. I Landskrona så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona så kan ni göra det genom att skicka er post till Löparg. 4, 261 45, Landskrona men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0418-24840.

Landskrona arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona har idag 744000-1860 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Karin Ing-Britt -Pedersen, Tove -Petersson, Mikael Roland -Wohlert, Anette Elisabet är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Springaren i Landskrona så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jensen, Per-Olof som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karin Ing-Britt som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Pedersen, Tove som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Mikael Roland som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Wohlert, Anette Elisabet som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hendin, Sven-Olof Roland som är född 1946 och har titeln SuppleantKarlsson, Niklas som är född 1978 och har titeln Suppleant, Karlsson, Siv Marianne som är född 1937 och har titeln Suppleant, Olsson, Ulf Gösta som är född 1948 och har titeln Suppleant.