HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1964-05-30 så har HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona och det finns fler verksamheter som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona så kan man gör det genom att posta ett brev till Löparg. 36, 261 45, Landskrona. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona så kan ni göra det på 0418-16930.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Hendin, Birgitta Linnéa som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jan Anders Roger som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Anna Helen som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Johnny Hans Göran som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Pia Christina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Ulf Gösta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotSari, Janos som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Svantesson Kastman, Carl Jonny M som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Annette Susanne som är född 1968 och har titeln SuppleantNorrheden Kamph, Pia Susanne som är född 1961 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hendin, Birgitta Linnéa -Karlsson, Jan Anders Roger -Nilsson, Johnny Hans Göran -Nordin, Pia Christina .

HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona har 744000-1993 som sitt organisationsnummer.