HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona är ett av många företag som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1996-06-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Landskrona arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Karin Brandt, Lena Godsk, Åke Nilsson och Madeleine Martinsson, två i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona och det är följande personer, Brandt, Karin Hanna Christin som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Godsk, Lena Anita som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Erik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Åke Ingmar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson, Madeleine Elisabeth som är född 1965 och har titeln Suppleant, Sander, Hans Joakim som är född 1960 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Förstaden i Landskrona är 769601-5465.