HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Landskrona som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona finns. I Landskrona så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Landskrona arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona har idag 769602-5274 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Jan Sandström, Ann Holm, Kenneth Håkansson och Bengt-Arne Wehagen, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Sundet i Landskrona så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Holm, Kerstin Ann-Madeleine som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Bo Kenneth som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Jan Melker som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Wehagen, Bengt Arne som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Christel Lena Elisabeth som är född 1957 och har titeln Suppleant, Persson, Per Olof Holger som är född 1959 och har titeln Suppleant.