Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag

Skåne län

Information

Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Landskrona som är den kommunen där Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag finns. I Landskrona så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har ej F-skatt. Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Landsv. 66, 260 13, Sankt Ibb men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0418-72173.

Landskrona arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag har idag 969641-0522 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag

Gårdsbutik med försäljning av delvis egna produkter och djur. Försäljning av kuriosa. Handel med lantbruksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

I Ninna o Glenn Björnes Gårdsbutik Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Björne, Rolf Glenn som är född 1951 och har titeln Bolagsman, Vembring Björne, Eva Ninna som är född 1955 och har titeln Bolagsman, .