B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO

Skåne län

Information

B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO är ett av många bolag som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1996-01-01.

B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1999-06-24. Men sedan 1996-01-01 så har B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0418-16820.

Landskrona arbetar för att bolag som B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO. Det finns flera bolag i Skåne län.

Marknadsföringsverksamhet. Informationsteknik såsom bild-, dokument och informationshandering. Överföring av analogt material till digitalt skick. Syfte med verksamheten är att förläna klient-företag företagsspecifik information i strukturerad digital form, att koppla information till kartan på detta sätt ge ett förvaltningsunderlag till förenklad administration. D v s GIS-orienterad verksamhet, där all information om hus, vägar och andra objekt viktiga för egendomsförvaltning, knytes till sin geografiska punkt via x- och y- koordinater. Varje punkt i kartan kopplas till relaterade databaser och dokumentsystem.

Firmatecknare för B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO är följande:
.

Det finns idag lite personer som är kopplade till B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO och det är följande personer, Svensson, Knut som är född 1946 och har titeln Innehavare av enskild firma,

Organisationsnummer för B&I Bild-Databas- & Informationsprogram för Husförvaltning HUSINFO är 461013-XXXX.