Landskrona Affärstryck Aktiebolag

Skåne län

Information

Landskrona Affärstryck Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Landskrona som är den kommunen där Landskrona Affärstryck Aktiebolag finns. I Landskrona så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Landskrona Affärstryck Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Landskrona Affärstryck Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Landskrona Affärstryck Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Landskrona Affärstryck Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till S. Långg. 26, 261 31, Landskrona men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0418-12978.

Landskrona arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Landskrona Affärstryck Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Landskrona Affärstryck Aktiebolag har idag 556079-3548 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Landskrona Affärstryck Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tryckerirörelse samt handel med pappersvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Landskrona Affärstryck Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Ove Lennart Axel som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilsson, Gunvor Kristina som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Birgit Ingegärd som är född 1934 och har titeln Suppleant, Rosengren, Bengt Åke som är född 1936 och har titeln Revisor, Frank, Bengt Niclas Valdemar som är född 1966 och har titeln Revisorssuppleant, Jan Olof Rosengren Livs Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.