Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag

Skåne län

Information

Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Landskrona som är den kommunen där Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag finns. I Landskrona så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0418-56900.

Landskrona arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag har idag 556098-3875 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Jingborg, Göran Johan Wilhelm Firman tecknas av -Galbe, Anna Victoria i förening med -Jingborg, Göran Johan Wilhelm är den som för stunden ansvarar för Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Landskrona kommun äga och förvalta fastigheter. Bolagets syfte är att verka inom ramen för det ansvar som åvilar Landskrona kommun avseende bostadsförsörjning.

I Nyhamnshus i Landskrona Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Galbe, Anna Victoria som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknare, Jingborg, Göran Johan Wilhelm som är född 1945 och har titeln Extern firmatecknare, Neperus, Bror Jac som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Niklas Jörgen som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nimmermark, Jan Erik Artursson som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Kjartan Svavarsson som är född 1967 och har titeln SuppleantPersson, Jan Olle Tommy som är född 1949 och har titeln Suppleant, Stenfelt, Maj Gunlög Mildred som är född 1943 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorThulin, Jan Anders Peter som är född 1962 och har titeln HuvudansvarigrevisorGöransson, Sven-Åke som är född 1932 och har titeln LekmannarevisorNielsén, Marie Viveca som är född 1962 och har titeln LekmannarevisorBerglund, Bengt Erik som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorssuppleantTrana, Stanco Stanislav Nikolai som är född 1964 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.