PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Aktiebolag som heter PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1972-10-25 så har PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag varit registrerat. Idag är PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Västervångsv. 23, 261 61, Landskrona. Vi ni istället prata med PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag så kan ni göra det på 0418-21553.

Bolaget skall utföra VVS-installationer och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Poulsen, Poul Erik som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Poulsen, Inger Margareta som är född 1941 och har titeln Suppleant, Karlsson, Lars Anders som är född 1963 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

PEP's Rör - Poul Erik Poulsén - Aktiebolag har 556171-0525 som sitt organisationsnummer.