Mountlind Aktiebolag

Skåne län

Information

I Landskrona finns det ett Aktiebolag som heter Mountlind Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Mountlind Aktiebolag i Skåne län. Landskrona är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Mountlind Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1973-01-15 så har Mountlind Aktiebolag varit registrerat och sedan 1973-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Mountlind Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Landskrona.

Vill man komma i kontakt med Mountlind Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Plastg. 5, 261 73, Häljarp. Vi ni istället prata med Mountlind Aktiebolag så kan ni göra det på 0418-435050.

Bolaget skall idka agenturrörelse och tillverkning inom kemisk- teknisk och galvanoteknisk verksamhet jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag (1955:183) om bankrörelse och lag (1963:176) om kreditaktiebolag, förvalta fast egendom, värdepap- per och annan lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Lindberg, Brainerd Haddon Emanuel som är född 1930 och har titeln VD, Lindberg, Rolf Inge som är född 1957 och har titeln Vice VD, Lindberg, Brainerd Haddon Emanuel som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Rolf Inge som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Ragnhild Mari-Ann Ingeb V som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lindberg, Kurt Olov som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Lars Anders som är född 1963 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lindberg, Brainerd Haddon Emanuel -Lindberg, Kurt Olov -Lindberg, Ragnhild Mari-Ann Ingeb V -Lindberg, Rolf Inge .

Mountlind Aktiebolag har 556174-9150 som sitt organisationsnummer.