Timelox Aktiebolag

Skåne län

Information

Timelox Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som Timelox Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Timelox Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Timelox Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1982-02-01. Men sedan 1982-01-01 så har Timelox Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Lodjursg. 1, 261 44, Landskrona. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Timelox Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0418-51300.

Landskrona arbetar för att bolag som Timelox Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Timelox Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektroniska system ävensom därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Timelox Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Timelox Aktiebolag och det är följande personer, Wittemann, Lars som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Wittemann, Lars som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Shea, Timothy Samuel som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Finney, Steven Terry som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Germain, Mark som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Elfström, Jan Allon som är född 1968 och har titeln Delgivningsbar person.PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Karlsson, Bo Evald Ronny som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Timelox Aktiebolag är 556214-7735.