Resak i Landskrona Aktiebolag

Skåne län

Information

Resak i Landskrona Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som Resak i Landskrona Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Resak i Landskrona Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Resak i Landskrona Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1993-02-11. Men sedan 1993-01-01 så har Resak i Landskrona Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till S:t Olovsg. 62, 261 36, Landskrona. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Resak i Landskrona Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0418-13334.

Landskrona arbetar för att verksamheter som Resak i Landskrona Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Resak i Landskrona Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultations- och utbildningsverksamhet, bokföring, redovisning, revision, finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som nämns i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Resak i Landskrona Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Hansson, Hans Gunnar -Rafsten Hansson, Kerstin Agneta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Resak i Landskrona Aktiebolag och det är följande personer, Hansson, Hans Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Rafsten Hansson, Kerstin Agneta som är född 1949 och har titeln Suppleant, Jönsson, Lars Erik Ingvar som är född 1955 och har titeln Revisor, Rydebäckrevisorn Lars Jönsson som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Resak i Landskrona Aktiebolag är 556462-0697.