Llävkammeh AB

Skåne län

Information

Llävkammeh AB är ett av många företag som finns i Landskrona. Det är nämligen den kommunen som Llävkammeh AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Llävkammeh AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1996-10-28.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Mariebergsg. 6, 261 51, Landskrona. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Llävkammeh AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0418-56170.

Landskrona arbetar för att företag som Llävkammeh AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Llävkammeh AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget ska sälja och distribuera hemunderhållningsprodukter inom företrädesvis DVD film och konfektyr till den egna butikskedjan, samt att genom egna och franchiserade butiker sälja hemunderhållningsprodukter inom företrädesvis DVD film och konfektyr direkt till konsument. Bolaget ska även förvalta värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Llävkammeh AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nilsson, Tommy Kurt Georg -Olsson, Kent Lennart.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Llävkammeh AB och det är följande personer, Olsson, Kent Lennart som är född 1966 och har titeln VD, Olsson, Kent Lennart som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Tommy Kurt Georg som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Haglund, Jan Erik Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Bert Thomas som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Trygg, Sven Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot.Cederlund, Stig Olof Ingemar som är född 1950 och har titeln Revisor, Gabre, Lars Johan som är född 1963 och har titeln Revisorssuppleant, Cederlund Revisor & Konsult AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Llävkammeh AB är 556535-3397.