Yara Holding Sverige Aktiebolag

Skåne län

Information

Yara Holding Sverige Aktiebolag är en verksamhet som finns i Landskrona. I Yara Holding Sverige Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Erlingson, Lars Mogens som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Mohlin, Ulla Anita som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Lindgren, Bror Carl-Anders som är född 1960 och har titeln Extern VD, Stangeby, Trond som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hagen, Jarle Eidar som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Larsson, Per Erik Daniel som är född 1968 och har titeln SuppleantDeloitte AB som är född och har titeln Revisor, Petersson, Per-Arne Lennart som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Yara Holding Sverige Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Yara Holding Sverige Aktiebolag på telefon .

Bolaget skall bedriva handel med baskemikalier och kemiska produkter, såsom handelsgödsel, äga och förvalta aktier, primärt i dotterbolag, samt utöva koncerngemensamma tjänster såsom att uppta lån, ingå borgensförbindelser, samordna finansieringsfrågor, redovisning och skatteplanering inom koncernen, dock ej sådan rörelse som avses i lagen om bankrörelse eller lag om kreditinstitut ävensom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Yara Holding Sverige Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Yara Holding Sverige Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Landskrona arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Yara Holding Sverige Aktiebolag innehar ej F-skattsedel och Yara Holding Sverige Aktiebolag är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Yara Holding Sverige Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lindgren, Bror Carl-Anders Firman tecknas två i förening av -Erlingson, Lars Mogens -Larsson, Per Erik Daniel -Mohlin, Ulla Anita

Yara Holding Sverige Aktiebolag har 556652-0564 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.